دوشنبه, 18 فروردین,1399 - سه شنبه, 19 فروردین,1399 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

هتل های شهر تبریز

هتل آپارتمان زیبا تبريز

تبریز، میدان ساعت، خیابان ارگ جدید، جنب ساختمان شهرداری

نزدیکی به موزه های شهر از جمله موزه شهرداری و موزه حیدر زاده

نزدیکی به بازار شهر 

نزدیکی به مراکز درمانی

قرار گرفتن هتل در مرکزیت شهر و بدور از ترافیک